Sörmland

Vårdlotsar ska hjälpa de sjukaste rätt

1:34 min

Kontakten med sjukvården är för krånglig för de sörmlänningar som har stora vårdbehov. Det hävdar Moderaterna i landstinget och man vill därför införa vårdlotsar som kan stötta patienterna.

Kontakten med sjukvården är för krånglig för de sörmlänningar som har stora vårdbehov. Det hävdar Moderaterna i landstinget och man vill därför införa vårdlotsar som kan stötta patienterna.

– Vi tror att det här är ett effektivt sätt att hjälpa de mest utsatta patienterna, de med ett stort vårdbehov, säger Anna Bredin som är Moderaternas politiska sekreterare i landstinget.

Landstingspolitikerna räknar idag med att cirka tre procent av länsinvånarna konsumerar merparten av den sörmländska sjukvården. Kan man lotsa dem smidigare genom vårdsystemet vinner man fördelar både patienterna och landstingets ekonomi.

Moderaterna stödjer sig på att ett pilotprojekt i Stockholms landsting ledde till färre vårddygn, färre akutbesök och bättre överlevnad.

Fram till 2014 vill man satsa 25 miljoner kronor för att få fram 250 vårdlotsar som ansvarar för 40 patienter var. Men räknat i heltidsjänster handlar det om 50 stycken eftersom man i Moderaternas förslag inte ska jobba mer än en dag i veckan som vårdlots. 

Vad säger då majoriteten i landstinget om en satsning på vårdlotsar? Thomas af Bjur är folkpartistisk ordförande i länssjukvårdsnämnden.

– Jag tror vi har en stor öppenhet gentemot varandra för att kunna nå en samsyn kring den här funktionen, för den är viktig.