SÖRMLAND

"Nya svenskar får sämre vård"

1:55 min

Sjukvården i Sverige är fortfarande inte jämlik. Är man född i ett annat land så får man inte lika god vård som om man är infödd svensk. Det konstaterar Sharare Akhavan, lektor i folkhälsa vid Mälardalens högskola.

– Även om landstingen har dåligt med pengar så måste det börja hända något på det här området nu, säger hon.

– Vi ser att det börjar bli ett stort problem när klyftorna ökar. Så jag tycker att detta måste prioriteras.

Sharare Akhavan har intervjuat både patienter och sjukvårdspersonal. Hon har kommit fram till att diskrimineringen kan bero på status. Det är helt enkelt skillnad på en välutbildad infödd svensk som bor i ett välbärgat område och en utlandsfödd, lågutbildad person som bor i ett segregerat område.

– Kanske vet de som är från de välbärgade områdena sina rättigheter bättre. De kan de sociala koderna och är bättre på att tala med vårdpersonal och kräva sina rättigheter.

Det här är egentligen redan kända faktorer som även andra forskare har kommit fram till. Men av Akhavans intervjuer framträder också en annan aspekt som möjligen inte är lika politiskt korrekt.

– Läkarna säger att utlandsfödda patienter ibland överdriver sin smärta för att få en riktig undersökning och behandling. De säger att tilliten inte finns mellan personal och patient.

Det finns också ojämlikhet på det strukturella planet. Om man exempelvis på en vårdcentral i ett segregerat område ska jobba med ett överviktigt barn som kommer från ett krigshärjat land har man ofta inte tillräckligt med resurser.

– Man behöver psykologer, beteendevetare, kuratorer, läkare och sjuksköterskor och så vidare. De har inte dessa resurser.

– I dessa områden är det inte heller så många som söker läkartjänster på grund av de hårda arbetsförhållandena, i och med de knappa resurserna.