nyköping

Kan få stänga på grund av förorenad luft

Ditec Bilvårdcenter i Nyköping måste ordna bättre ventilation på företaget, annars så riskerar man att få stänga delar av verksamheten.

Bakgrunden är att Arbetsmiljöverket anser att luften på stället förorenas av ångor från kemikalier från biltvätten och avgaser från bilarna när de körs in och ut i hallen.

Det finns enligt myndigheten ingen ventilation som får bort luftföroreningarna och det här kan ge de som jobbar där problem med luftvägarna.

Görs inget åt det här så överväger myndigeten att från och med december förbjuda verksamheten.