nyköping

Långt fler barn per vuxen på fritids idag

1:05 min

Personalen på Bergshammarskolan säger att fritids har blivit ett ställe för barntillsyn snarare än pedagogisk verksamhet.
De senaste fem åren har antalet barn där per vuxen ökat stadigt.

I början av veckan berättade vi om hur barnen på fritidshemmen i Nyköping blir allt fler, men att personalen inte blir det.

– För fem år sedan var vi två vuxna per 25 barn här, berättar Lisa Bonder, fritidspedagog på Bergshammarskolan.

– Sedan dess har antalet barn ökat rejält och idag är vi fyra vuxna på 74 barn, fortsätter hon.

Kajsa Vidqvist är ordförande för barn och ungdomsnämnden i Nyköping och hon säger sig inte veta hur det såg ut för fem år sedan när det gäller personaltätheten. Hon hänvisar också till respektive rektor.

– Ser man tillbaka några år bakåt i tiden så har personalläget varit likadant, säger hon och tillägger.

– När barnen blir fler och man får en större grupp så är det upp till rektor att se över sin organisation och se till att man har tillräckligt, säger Kajsa Vidqvist.

Men Henrik Anängen, som är rektor på Bergshammarskola säger att det inte finns tillräckligt med pengar för att anställa flera fritidspedagoger.

– Alla rektorer vill ju så klart ha mer pengar för att skapa en organisation, som är ännu bättre för barnen. Inte alltid, men ofta kan ju fler vuxna ge bättre förutsättningar för barnen att få en bättre verksamhet. Vi ror i land med det, som det är idag, men inte mycket mer, säger han.