Eskilstuna

Färre kommunanställda nästa år

Det ekonomiska läget i Eskilstuna kommun är ansträngt och kommunen planerar nästa år att skära ned antalet anställda. 31,5 årsarbetare försvinner inom arbetsmarknads- och familjeförvaltningen, som en konsekvens av den budget som föreslagits.

Med den budget som föreslagits nästa år kommer arbetsmarknad och familjeförvaltningen inte att klara sitt uppdrag utan kraftiga nedskärningar. 31,5 tjänster på helårsbasis måste bort för att få budgeten att gå ihop.

Men enligt förvaltningens ska det inte bli några uppsägningar.Istället tillsätts inte vakanta tjänster och vikariat förlängs inte.

Förvaltningen räknar också med en del pensionsavgångar där tjänsterna inte återbesätts.