Strängnäs

Nej till busskort för alla elever

Det blir inga busskort för alla grundskoleelever i Strängnäs. En utökning till alla elever skulle bli för dyrt enligt tjänstemännens beräkningar.

Det var ett förslag från Miljöpartiet som tjänstemännen tittat på och nu har ett förslag till politikerna. Förslaget går ut på att nuvarande avståndsregler ska fortsätta att gälla, vilket innebär att tjänstemännen föreslår att den politiska majoritetetn ska säga nej till Milöjöpartiets förslag.

Idag får de som är berättigade till skolskjuts busskort men skulle detta omfatta alla elever skulle det öka kommunens kostnader med 26 miljoner kronor.