nyköping

Kvinnor kan kvoteras in i bolag

1:52 min

Kommunstyrelsen godkände igår förslaget att Nyköpings kommun ska utreda möjligheterna att införa ett kvoteringssystem för att få in fler kvinnor i de kommunala bolagens styrelser.

Nyköpingsbon Hanna Wicklund tycker det är rätt att kvotera in kvinnor för att få jämnställdhet i komunala bolagsstyrelser.

– Det är klart att det är rätt med kvotering, så att det blir båda sidors åsikter, säger nyköpingsbon Hanna Wicklund.

– Jag ser inte kvotering som något avgörande utan det ska vara den som är mest lämpad som får jobbet. Sedan får du vara vad du vill, säger Roger Rohnitz.

När folkpartisten Carolina Björkman uppmärksammade att fem av sex av ordförande och viceordförande posterna i Nyköpings kommunala bolagsstyrelser besitts av män och att endast 3 av 22 av de ordinare ledamöterna är kvinnor skrev hon den motion som igår godkändes av kommunstyrelsen.

– Ledamöternas roll i de kommunala bolagen är att bevaka medborgarperspektiv i de kommunala bolagen, då tycker jag att det är viktigt att det finns ett mångfald där och att både män och kvinnor finns representerade.

Nyköpings kommun ska utreda hur ett kvoteringssytem skulle kunna fungera men Carolina Björkman tycker att  partierna istället för att som idag - när partierna själva avgör om de vill nominera kvinnliga eller manliga kandidater - ska vara tvungna att nominerna två personer, en man och en kvinna till varje post som ska tillsättas i de kommunala bolagen.

– Man blir i praktiken inkvoterad som man. Det är ju inte så att det saknas kompetenta kvinnliga politiker. Nu måste kommunala tjänstemän titta på om det går att införa en kvoteringsmodell.

Sara Samuelsson
sara.samuelsson@sverigesradio,se