Strängnäs

Sex års fängelse för sexbrott mot barn

En 44-årig man från Strängnäs dömdes idag till fängelse i sex år för grovt sexuellt utnyttjande av underårig och sexuellt övergrepp mot barn. Han döms att betala skadestånd på sammanlagt drygt en miljon kronor.

Han döms för övergrepp på tre barn på olika adresser i Strängnäs och Uppsala.

Mannen döms för att under ca tio år har förgripits sig på två av sina egna barn från det att de var 2-3 år.

När det gäller det tredje barnet så döms han för att ha utnyttjat barnet från det att barnet var sex år och flera år.