Fler gymnasieelever fick slutbetyg

Andelen elever i de kommunala gymnasieskolorna i Eskilstuna som fick slutbetyg på nationella och specialutformade program ökade mellan 2010 och 2011, från drygt 84 procent till 92 procent, vilket är högre än riksgenomsnittet.

När det gäller behörighet till högskolan så klarade 85 procent av eleverna som fick slutbetyg det, våren 2011.