Eskilstuna

Strandskyddet utvidgas i Sörfjärden

Strandskyddet vid norra delarna av Sörfjärden utanför Eskilstuna utvidgas till 300 meter. Det har länsstyrelsen nu beslutat. Tidigare gällde den vanliga strandskyddsgränsen på 100 meter i området.

På vissa ställen är gränsen för det nya strandskyddet anpassat till fastighetsgränser eller vägar och därför något mindre.

Också på några större öar i Mälaren inom Eskilstuna kommun utökas strandskyddet till upp till 300 meter.

Men samtidigt slopas det sedan 2005 gällande strandskyddsområdet i vattnet från 300 meter.

Beslutet omfattar strandområden som har eller kan väntas få mycket höga värden för allmänhetens friluftsliv och/eller växt- och djurlivet.

Bara åtta procent av Mälarstränderna anses vara värdefulla för friluftslivet. Övriga är antingen redan bebyggda, är jordbruksmarker eller av andra skäl inte intressanta.