Psykiska ohälsa ökar i Sörmland

Antalet långtidsjuksskrivna med psykisk diagnos har de senaste tre åren ökat kraftigt i Sörmland. Det visar en kartläggning som Försäkringskassan i Sörmland gjort i Trosa och Oxelösunds kommuner. Särskilt dramatisk har ökningen varit i Oxelösund. Från 27 procent 2001 till dagens 37 procent.

Resten av länet ingår inte i den senaste kartläggningen men Försäkringskassan bedömer att utvecklingen har varit likvärdig i hela länet. Och det är de stressrelaterade besvären tillsammans med ångest och depressioner som är de problem som ökar mest. Enligt Försäkringskassans utredare Inglis Heimdahl har åtminstone en del av de bakomliggande orsakerna med utvecklingen på arbetsmarknaden att göra.