Folkmängden ökar

Eskilstuna, Nyköping, Strängnäs och Trosa drar ifrån när det gäller invånarantalet om man jämför med de andra kommunerna i länet. Men samtidigt tappar Sörmland tempo när det gäller befolkningstillväxten. Det framgår av Statistiska centralbyråns redovisning av folkmängden efter årets första nio månader.

Antalet sörmlänningar ökade under perioden med ungefär 550 personer och det är mindre än hälften av ökningen under samma period förra året. Strängnäs ökade mest i förhållande till folkmängden medan Eskilstuna fick drygt 440 fler invånare och ökade mest i antal.

I Katrineholm minskade antalet personer mest i förhållande till folkmängden. Där minskade invånarantalet med drygt 160 personer. Även Flen, Gnesta och Vingåker tappade invånare medan Oxelösund noterade en liten ökning.

Det är totalt fler som flyttar ifrån Flen, Gnesta, Katrineholm och Vingåker än som flyttar dit. Nyköping och Eskilstuna är de enda kommunerna i Sörmland som har ett positivt flyttningsnetto ”inom länet”.

Det betyder att fler flyttar dit från övriga länet än som flyttar därifrån. I de övriga sju kommunerna är det tvärtom. Det är fler som flyttar från Vingåker, Oxelösund, Katrineholm och Gnesta till andra delar av landet än som flyttar dit.

Befolkningsutvecklingen de första nio månaderna, ökning jämfört med samma period 2003:

Eskilstuna: + 446

Flen: - 67

Gnesta: -42

Katrineholm: - 161

Nyköping: +168

Oxelösund: +6

Strängnäs: +160

Trosa: +52

Vingåker: - 9

(Källa: SCB)