"Samhällstryck orsak till sjukdom"

Ett allt hårdare samhällsklimat är en tänkbar förklaring till att allt fler sörmlänningar mår så psykiskt dåligt att de blir långttidssjukskrivna. Det menar Gunnar Ahnlund, överläkare på Katrineholms psykiatriska öppenvårdsmottagning. På bara tre år har antalet långtidssjukskrivningar, orsakade av psykisk sjukdom, ökat dramatiskt och är idag den vanligaste orsaken till långtidssjukskrivningar bland kvinnor.

- Det måste vara någonting med samhällstrycket, någonting med omgivningsfaktorer som blir övermäktigt för många, säger överläkare Gunnar Ahnlund.

Antalet långtidsjuksskrivna med psykisk diagnos har de senaste tre åren ökat kraftigt i Sörmland. Det visar en kartläggning som Försäkringskassan i Sörmland gjort i Trosa och Oxelösunds kommuner. Särskilt dramatisk har ökningen varit i Oxelösund. Från 27 procent 2001 till dagens 37 procent.

Resten av länet ingår inte i den senaste kartläggningen, men Försäkringskassan bedömer att utvecklingen har varit likvärdig i hela länet. Det är de stressrelaterade besvären tillsammans med ångest och depressioner som är de problem som ökar mest. 

Enligt Försäkringskassans utredare Inglis Heimdahl har åtminstone en del av de bakomliggande orsakerna med utvecklingen på arbetsmarknaden att göra.

- En orsak till att folk hamnar hos psykiatrin är att en del inte platsar på arbetsmarknaden och det är det största samhällsproblemet idag, säger överläkare Gunnar Ahnlund.