Föräldrar oroade för nedläggning av skola

Föräldrar i Hållsta och Bälgviken i Eskilstuna är oroade för att skolan i Hållsta på sikt ska läggas ned trots att skolan inte är aktuell för nedläggning i den pågående utredningen om vilka skolor som ska läggas ned. Närmare 400 föräldrar har skrivit på namnlistor och är oroade för att skolan på längre sikt kommer att läggas ned. 

Föräldrarna har skickat brev till samtliga ledamöter i fullmäktige och till barn- och utbildningsförvaltningen. Föräldrarna är  kritiska till att kommunen vill föra samman elever i större enheter istället för att satsa på de mindre skolorna.

Eskilstuna kommun vill lägga ned flera grundskolor eftersom antalet elever väntas minska med 1500 de kommande åren. Istället för att skära ned på personal och pedagogik vill kommunen minska på lokalkostnader.