Höjd elevpeng i Strängnäs

Elevpengen i förskolor och grundskolor i Strängnäs höjs generellt nästa år med tre procent. Inom skolbarnomsorgen blir höjningen tio procent. Det framgår av ett förslag till barn- och utbildningsnämnden. Men i och med att antalet elvever i grundskolan väntas minska kommer vissa skolor få mindre pengar.

Skolpengssystemet innebär att en viss summa följer eleven beroende på vilken skola eleven väljer. Antalet elver avgör alltså hur mycket pengar en skola får för sin verksamhet. Systemet har fått kritik för att det kan hota skolor som elever inte väljer.