Miljonstöd till unikt miljöprojekt

Vingåkers kommun har fått tre miljoner i stöd från Naturvårdsverket för att rena avloppsvattnet med vassbäddar och sedan använda det vattnet till att vattna energiskogsodlingen intill reningsverket.

Bengt Carlsson planeringsingenjör vid tekniska förvaltningen säger att det tar tre år innan det är helt utbyggt, men redan nu används det.

- Det är ett filter och i det placerar man vass och rötterna i vassen gör att man får ner syre i bottnen. Vi räknar med att tömma det efter tolv år. Då räknar vi med att slammet är så bra att det kan spridas på åkermark.

Metoden med vassbäddar används för att skilja av slammet från vattnet. Den används inte helt än, utan fortfarande ”centrifugeras” det mesta av Vingåkersbornas avloppsvatten för att skilja slam från vatten, men på sikt ska den nya metoden användas.

Det har kostat tio miljoner kronor att bygga speciella dammar och en bevattninsanläggning, men kommunen har fått tre miljoner i stöd från Naturvårdsverket.

Bengt Carlsson säger att det är ett naturligt sätt att rena vattnet. Vassbäddarna är en naturlig del i ett kretslopp som ska se till att så mycket energi som möjligt återanvänds. Slammet ska ligga i vassbäddarna länge och när det sedan är renat finns det mycket näringsämnen att ta tillvara. Då ska det ut i åkermarken igen.

- Vi tycker att det är en bra metod. Framtiden får utvisa om vi har rätt eller inte. Men visst känns det bra att få den här anläggningen. Nu får vi ett kretslopp.