Vårdcentraler följer inte upp patienter

Det är många vårdcentraler som inte har några riktlinjer för hur sjukskrivna ska följas upp, trots att debatten om sjukskrivningar har varit intensiv de senaste åren. Åtta av tio vårdcentraler saknar handfasta regler för hur de sjukskrivna ska tas om hand och följas upp när de har lämnat primärvården. Det framgår av en pågående kontroll av 200 vårdcentraler som Socialstyrelsen gör och som Ekot har tagit del av.