200 officerare på P10 varslas

Uppemot 200 officerare på P10 i Strängnäs kan komma att sägas upp, enligt informationsavdelningen på regementet. Sammanlagt kommer 1000 officerare inom försvaret att sägs upp. ÖB Håkan Syrén beslutade på tisdagen att säga upp officerare på grund av arbetsbrist.

I ett internmeddelande till personalen som gick ut på morgonen skriver ÖB att han har beslutat att säga upp yrkesofficerare vid de orter där regementen ska avvecklas. P10 i Strängnäs är ett regemente som har pekats ut.

I vissa fall kommer dock uppsagda medarbetare med specialkompetens omplaceras och erbjudas befattningar inom andra enheter i Försvarsmakten.