Fortsatt hög arbetslöshet

Den öppna arbetslösheten i Sörmland fortsätter att vara högre än i landet som helhet. Enligt Länsarbetsnämndens månadsstatistik var 4,2 procent eller litet mer än 6 840 sörmlänningar öppet arbetslösa i oktober.

Jämfört med september månad rör det sig om en marginell minskning med 0,2 procentenheter. Lägger man till dem som deltog i så kallade konjunkturprogram så uppgick den sörmländska arbetslösheten till 7,1 i oktober eller 11 400 personer. På ett år har antalet utan regelrätt arbete ökat med 1 600 personer. Högst är arbetslösheten i Eskilstuna och Katrineholm. Lägst i Trosa. I hela landet var den öppna arbetslösheten under samma månad 3,8 procent.