Stor besvikelse på P10

Många av de anställda vid P10 i Strängnäs uttrycker idag stor besvikelse över dagens besked om att mer än 200 officerare kan komma att sägas upp. För bara några veckor sedan fick de löfte om att inte bli uppsagda och nu känner de sig svikna.

Idag kom alltså det besked som många officerare menar är ett löftesbrott. 1 000 officerare sägs upp från nästa sommar. Drygt 200 av dem i Strängnäs. Det rör sig då mest om yngre officerare som inte har så kallad fullmakt, det vill säga ingen garanti om fortsatt jobb inom försvaret.

– Det är självklart att man funderar på sin personliga framtid, vad man ska göra framöver. Det säger löjtnant Ola Modigh. Hans kollega fänrik Katarina Eriksson tycker att överbefälhavaren svikit sitt löfte om att ingen skulle bli uppsagd. Regementschefen på P10 Bent Degerman befarar att försvaret kan får stora problem med nyrekryteringen.