Uppsägningar hot mot värnpliktsutbildning

Uppsägningarna av officerare vid P10 i Strängnäs gör nu att allt fler av dem i förtid planerar att lämna försvaret. Det här kan bli ett direkt hot mot den pågående utbildningen av värnpliktiga på regementet.

Allt talar för att det blir ett för P10 negativt försvarsbeslut den 13 december. Om det blir det så hotar en snabb massflykt bland officerarna. Många har redan börjat söka jobb. Och finns det inte tillräckligt med officerare så riskeras den pågående utbildningen av den sista kullen värnpliktiga.

– Många kommer att söka sig härifrån och därför kommer man att tvingas sänka ambitionsnivån för den årskull som ligger inne. Det kommer inte att finnas personal tillräckligt. Det befarar fänrik Katarina Eriksson, som är en av de officerare som sägs upp vid regementet. Farhågorna delas till viss del också av regementsledningen. Även om P10 idag anses ha en viss buffert.

– Men blir det för mycket kommer vi att begära förstärkning från högre ort. Det säger regementschefen Bengt Degerman.