Långtidsarbetslösheten minskar

Antalet långtidsarbetslösa sörmlänningar minskade med 9 procent under den senaste månaden. Det är i första hand antalet långtidsarbetslösa ungdomar under 25 år som minskat.  I slutet av oktober var 74 av länets närmare 1 800 långtidsarbetslösa under 25 år.