Sörmländska lärare riskerar bli utbrända

En tredjedel av Sörmlands lärarkår i förskola och grundskola kan vara i akut riskzon för att bli utbränd! Det framgår av en rapport baserad på 71 djupintervjuer som Arbetslivsinstutet har gjort med personal från åtta av länets nio kommuner.

Att drygt en tredjedel av all pedagogisk personal skulle riskera akuta utmattningssjukskrivningar är visserligen inte statistiskt säkerställt eftersom det inte handlar om en breddundersökning utan om djupintervjuer. Men de 71 personer som intervjuades valdes ut slumpmässigt och hade ingen sjukskrivningsbakgrund sedan tidigare, konstaterar docenten Tor Larsson på Arbetslivsinstitutet. Ett grundproblem som starkt har bidragit till sjukskrivningsvågen är att ambitionsnivån både inom förskola och grundskola hela tiden har höjts, samtidigt som inte resurserna och arbetssätten har anpassats till den nya nivån.

Nu måste den pedagogiska personalen räddas bland annat genom att arbetsgivarna ger dem välförtjänt erkännande när den gör ett bra jobb, menar Tor Larsson,. Och det måste upprättas tydligare hanteringsrutiner för situationer när en lärare ansöker om stödundervisning för vissa barn. För även om det inte finns pengar att exempelvis utöka de specialpedagogiska insatserna så måste personalen slippa känna personlig skuld.

Intervjuerna har gjorts inom Arbetsmiljöprojektet, ett samarbete mellan alla Sörmlandskommuner utom Trosa och Försäkringskassan och Arbetsmiljöinspektionen.