Krav på tågsamarbete

De politiska topparna i Katrineholm, Nyköping och Norrköping uppmanar i en gemensam skrivelse de båda kommunala samarbetsorganen Regionförbundet Sörmland och Regionförbundet Östsam att arbeta bättre för att underlätta tågföbindelserna över länsgränserna.

Bakgrunden är att ansvariga Rikstrafiken inte längre vill betala för tågtrafiken mellan Uppsala och Norrköping via Eskilstuna och Katrineholm.

De tre kommunstyrelseordförandena Jan Larsson, Göran Forssberg och Mattias Ottosson, vill också ha samordning av månadskorten och prissättningen över länsgränserna. De kräver också att den aktuella tågsträckan får del av de statliga stödet för olönsam interregional tågtrafik