"Villkoren i kommunerna förbättras"

Villkoren har förbättrats för kommuner och landsting bland annat med de statliga bidrag och sysselsättningsstöd som kom i regeringens höstbudget, men efter år 2006 räcker inte skatterna för att ekonomin ska hålla. Det menar Kommun- och landstingsförbunden i en rapport. Från och med år 2007 försämras ekonomin igen med krav på fortsatta effektiviseringar och skattehöjningar.