Ingen stöd för störda fångar

Utvecklingsstörda fångar får ingen, eller mycket lite hjälp, på svenska fängelser idag. På Arnöanstalten i Nyköping saknar man både diagnosinstrument och statistik på hur många av fångarna som är utvecklingsstörda.

Enligt en kartläggning som Svenska Dagbladet har gjort saknar nästan alla anstalter psykologer som kan ställa diagnos på fångarna. Det trots att anstaltspersonal möter ofta svagbegåvade med eller utan känd diagnos. På Marifredsanstalten svarar de att arbetet att ta fram tillförlitliga uppgifter på det här skulle ta för lång tid och vill därför inte svara på tidningens fråga.