Skärpta rutiner efter kommunalt lagbrott

Kommunala Oxelöenergi skärper nu sina rutiner för upphandlingar mot bakgrund av den senaste tidens uppmärksamhet i media.  Bolagets VD Gunnar Karlsson tillstod vid bolagets senaste styrelsemöte att Oxelöenergi inte till alla delar följt lagen om offentliga upphandlingar.

Bolagets ledningsgrupp har nu beslutat att all upphandling i fortsättningen ska ske under mycket strikta former och att det gäller alla anställda. SR Sörmland har tidigare rapporterat att Oxelöenergi under flera år gjort direktupphandlingar där lagen föreskriver att ramavtal sluts.