Ny metod minskar sjukfrånvaro

Oxelösunds kommun har lyckats minska sjukfrånvaron kraftigt med hjälp av en ny metod. Detta enligt en rapport som presenterades vid en presskonferens på Karolinska institutet i Solna idag

Metoden innebär i korthet att en systematisk kartläggning av medarbetarnas hälsa, livsstil och psykosociala arbetsmiljö görs med hjälp av ett vetenskapligt frågeformulär. Efter det ges återkoppling och förebyggande och rehabiliterande insatser både på individ- och gruppnivå. Enligt Oxelösunds kommun har  långtidssjukfrånvaron minskat med 35 procent och korttidssjukfrånvaron med ungefär 15 procent. 

Företaget Frigoscandia Distribution som också tillämpat forskarnas metoder har sänkt sjukfrånvaron med drygt 20 procent på knappt två år och beräknar spara 4,3 mkr för varje procentenhet som sjukfrånvaron sjunker.