"Oxelö energi bröt mot aktiebolagslagen"

Bråket om det kommunala bolaget Oxelöenergis miljoninvestering i Oxelösund fortsätter. Den moderate ledamoten i styrelsen för det kommunala bolaget,  Oxelöenergi, Bo Jender, anklagar bolaget för att bryta mot aktiebolagslagen. Bakgrunden är beslutet att satsa 40 miljoner kronor på att bygga om kommunens avloppsreningsverk, ett beslut som Bo Jender anser har tagits utan att styrelsen fått se tillräckliga underlag.

- Jag har inte fått något skriftligt underlag. Jag tycker inte att muntliga föredragningar är tillräckligt.

Enligt Bo Jender, som protesterade genom att avstå från att delta när beslutet togs, så har styrelsen inte fått den information som enligt aktiebolgagen krävs för att kunna gå till beslut. Därför menar Jender bryter Oxelöenergi mot lagen. Det är i så fall inte första gången i den här mångmiljonaffären.

Bolagets vd Gunnar Karlsson har både i media och inför Oxelöenergis styrelse erkännt att bolaget bröt mot lagen om offentlig upphandling när man anlitade konsultföretaget Sweco.

Det fick det moderata oppositionsrådet i Oxelösund, Torbritt Bökman att kräva Gunnar Karlssons avgång. Till det kommer nu alltså anklagelser om brott mot aktiebolagslagen.

- Det här projektet gick snett redan för två år sedan då man valde en mycket dyr konsult på ett mycket tidigt stadium låste sig för en dyr lösning trots att det borde finnas andra alternativ.

Hur drabbas allmänheten om det genomförs?

- Ja, det blir dyrare att bo i Oxelösund. Man måste höja taxorna för att klara investeringen.

Vad betyder det för kommunens konkurrenskraft?

- Jag vet inte om det betyder så väldigt mycket, men jag tror det betyder mera, attityderna, att man bestämmer över huvudena på medborgarna.

Per Thyrén