Energi och miljö stärker ägandet i Sevab

Det kommunala bolaget Energi och miljö i Eskilstuna utökar sitt ägande i Strängnäs energi, Sevab. Energi och miljö köper 16 000 aktier för 60 miljoner. Kommunfullmäktige ska fatta det slutgiltliga beslutet senare.

Eskilstuna kommun äger 20 procent av Strängnäs energi och Strängnäs kommun äger resten. De båda bolagens verksamhet är i det närmaste identiska och energibolaget i Eskilstuna ser samordningseffekter av ägandet.