Mariefredsbo tror på 65 miljoner till barnen

Lördagen är kulmen på insamlingen till Världens barn i vilken  Radiohjälpen och flera hjälporganisationer är inblandade. Peter Hjuktröm från Mariefred, bas för insamlingen, tror att man kommer att ha samlat in 65 miljoner när allt är klart.

- Vi genomför en riksinsamling och vi är över 20 000 frivilliga som är ute några timmar i Sveriges 290 kommuner för att samla in pengar och tillförsäkra världens barn deras rätt till utbildning, hälsa och en värdig framtid.

Insamling i bössor och genom TV-sända galor två dagar kommer enligt beräkningar ge sammanlagt 65 miljoner kronor, uppskattar insamlingsbasen Peter Hjukström.

- 65 miljoner betyder att 6,5 miljoner barn i Asien och Afrika kan vaccineras mot mässlingen, som är en dödlig sjukdom där. Vi kan tillföräkra 650 000 barn i Afghanistan och Nepal deras skolutbildning under ett helt läsår. Man kan åstadkomma stora förändringar med de här pengarna.

Intresset för insamlingen ser ut att vara stort, säger Peter Hjukström.

- Jag står utanför Systembolaget i Mariefred, som jag alltid gör vid de här insamlingarna. Över 70 procent av besökarna förra året gav mer eller mindre pengar. Tendensen verkar vara densamma i år.

Hjälper insamlingen och kommer pengarna fram?

- Att pengana hjälper är väldokumenterat.

Varför är insamlingen viktig?

- Det är inte rimligt att till exempel vart femte barn ska dö före fem års ålder i Afghanistan för att de saknar möjligheter att besöka en läkare och bli vaccinerad. Det handlar om normal anständig medmänsklighet. Om vi ska få någon ordning och freda och fred på jorden så förutsätter det att alla människor får sina mest grundläggande rättigheter tillgodosedda. Det vi gör för världens barn är också en investering i vår egen framtid.

Radiohjälpens insamlingskampanj Världens Barn genomförs i samverkan med tolv av Sveriges mest etablerade humanitära hjälporganisationer.

Frågan är om insamling av pengar från den rika västvärlden på längre sikt innebär någon förändring.

Behövs det inte mer grundläggande förändringar i den ”fattiga världen” för att barnen ska få det bättre?

- Det ena utesluter inte det andra. Strukturella förändringar behövs i många länder, men utan finansiella insatser blir innebär heller ingen förändring. Innan de strukturella förändringarna är tillstädes kan vi ju inte sitta med händerna i kors och se på när barn dör helt i onödan när de kan få en vaccination för tio kronor.

Fredrik Blomberg