Katrineholm vill inte satsa på finnarna

Katrineholms kommun anser att det inte finns några skäl att kommunen ska vara en del i ett eventuellt förvaltningsområde för det finska språket. Kommunen anser att det inte finns så många finnar i kommunen och att de som finns sannolikt behärskar det svenska språket.

En idé med förvaltningsområdet är att det ska bli möjligt att använda finska i kontakter med myndigheter och domstolar.

Skulledet bli ett krav att Katrineholm ingår i ett förvaltningsområde för det finska språket så skulle det kosta kommunen flera miljoner eftersom den skulle vara tvungen att anställa personal som kan finska, enligt Katrineholms kommun.

Eskilstuna kommun säger sig satsa hårt på relationen till Finland och har visat intresse om att få status som finskt förvaltningsområde.

Finskan, som är ett av fem nationella minoritetsspråk, har för närvarande lagstadgat skydd inom ett förvaltningsområde som sträcker över fem nordsvenska kommuner.