Synskadade kräver rätt till personlig assistent

De synskadades riksförbund hävdar att ökade kostnader i kommunerna för stöd och service till handikappade har gjort att nästan ingen som enbart är synskadad kan få hjälp enligt den lagen. När lagen nu ses över kräver förbudnet att lagen byggs ut så att också blinda och gravt synskadade får rätt till personlig assistent.