"Oxelöenergi bryter inte mot bolagslagen"

Det kommunala bolaget Oxelöenergi bryter inte mot aktiebolagslagen hävdar bolagets vd, Gunnar Karlsson, i en kommentar till den moderate ledamoten i bolagets styrelse, Bo Jenders anklagelser i våra sändningar i fredags.

Enligt Jender brister det i informationen som styrelsen fick inför beslutet att bygga om Oxelösunds reningsverk för 40 miljoner kronor, men enligt Gunnar Karlsson så har Jender fått se all information han önskat. Gunnar Karlsson tillbakavisar också Jenders påstående att investeringen kommer att leda till taxehöjningar, men det kommer inte att bli aktuellt, säger Gunnar Karlsson.

Oxelöenergis ledning har de senaste veckorna fått hård kritik i media bland annat för att bolaget brutit mot lagen om offentlig upphandling, men Gunnar Karlsson tror inte att förtroendet för bolaget skadats av detta.