Inget gratis influensavaccin till lungsjuka

Det blir troligen ingen gratis influensavaccinering till personer över 65 år och personer med hjärt- och lungsjukdomar i Sörmland.

I våras föreslog socialdemokraten Lena Karlsson att gratis influensavaccin borde införas till riskgrupper eftersom det långsiktigt skulle kunna ge besparingar för landstinget.

Men landstingsstyrelsen tror mer på ökad information för att få fler att vaccinera sig och föreslår därför att landstingsfullmäktige avslår förslaget.