Kommun ignorerar länsstyrelsen

Nyköpings kommun struntar i länsstyrelsen och tillåter utbyggnad av 27 exklusiva villor på stora tomter vid Svärdsklova i den sörmländska skärgården. Det beslutade kommunstyrelsen på måndagen. De 27 planerade villorna ströks för ett par veckor sen ur planprogrammet för Svärdsklova efter länsstyrelsens hårda kritik men det tar kommunen alltså ingen hänsyn till.

Planprogram för Svärdsklova har redan innan det antagits skapat stora rubriker i media. Det sedan länsstyrelsen riktat kraftig kritik mot planerna eftersom Svärdsklova är klassat som riksintresse för natur- och kulturmiljö och att det rörliga friluftslivets intressen särskilt ska beaktas vid bedömning av nya exploateringsförslag.

Länsstyrelsen menar i sitt remissvar att de 27 villatomterna inte gynnar vare turism eller det rörliga friluftslivet utan att riksintressena istället kan skadas av bebyggelsen. Länsstyrelsens slutsats var ett vila bebyggelsen inte kunde godtas.

Som en följd av kritiken strök kommunen för ett par veckor sen de 27 tomterna ur sina planer. Men efter exploateringschefen Kenneth Dahlqvists muntliga kontakter med länsstyrelsen så är villorna nu tillbaka i planerna. Planer som alltså politikerna antog på måndagen. Enligt Dahlqvist så har länsstyrelsen inget emot villorna trots sitt kritiska yttrande, om de bara enligt Dahlqvist byggs enligt sörmländsk byggandstradition.