Landstingsbudget klubbad

Landstingsstyrelsen klubbade på måndagen igenom budgeten för nästa år och flerårsplanen för 2006 och 2007. Skatten blir oförändrad, men ekonomin ska vara i balans vilket innebär att landstinget ska minska sina kostnader de kommande åren med 200 miljoner kronor.

Det blir strukturella förändringar framöver och en satsning på att förbättra primärvården och psykiatrin.