"Kraftsamling krävs för vänsterpartiet"

Vänsterpartiet måste kraftsamla runt de politiska frågor som berör människor och måste tillåta olika åsikter i partiet. Det anser tre vänsterpartister från Eskilstuna, däribland kommunalrådet Tommy Hamberg på Svenska Dagbladets debattsida.

17 vänsterpartister i landet skriver att det är förödande för partiet att all kraft fokuseras på att försvara och förklara olika begrepp som kommunist, förnyare och traditionalist. Bakgrunden är diskussionerna om vänsterpartitiets förflutna och att partiledaren Lars Ohlys kallar sig kommunist. Vänstern måste fokusera på välfärdsfrågorna, anser debattörerna.