Bostadsbyggandet ökar i länet

Det byggs allt fler bostäder i Sverige och Sörmland är ett av de län där byggandet ökar allra mest. Under årets första nio månader ökade bostadsbyggandet i Sörmland med ungefär 65 procent jämfört med samma period förra året, enligt ny statistik från Statistiska centralbyrån.

Allra mest ökar byggandet av bostäder i Stockholm, men också i Skåne, Västerbotten, Värmland och så då Sörmland har betydligt fler bostäder börjat byggas i år än under förra året.