Sörmland

"Landstingets information för politisk"

4:12 min

Landstingets informationsavdelning är allt för politisk. Den kritiken riktar moderaternas gruppledare, Magnus Leivik. Men Åsa Kullgren (S), landstingsstyrelsens ordförande tillbakavisar kritiken.

Moderaterna har granskat 192 pressmeddelanden från 2011 och av dem innehöll 89 en politisk kommentar vilket utgör 46 procent.

– Vi behöver värna förtroendet för landstinget och säkerställa att våra tjänstemän kan vara fria från politisk påverkan, vara objektiva och neutrala och att man alltid ska kunna lita på informationen från landstinget mot bakgrund av de affärer landstinget haft den senaste tiden, säger Magnus Leivik, som understryker att det är viktigt att den inte riskerar uppfattas som partipolitisk.

Magnus Leivik hävdar att landstinget Sörmland är mer politisk i sin information än i andra landsting.

– Vi har jämfört med resten av landet och vi har kommit fram till att Sörmland är ett av de mest politiserade landstinget i Sverige där majoriteten använder sig av opolitiska informatörer för att få ut sina budskap och det saknar jämförelse i resten av landet. Vi har tittat på landstingens hemsidor och bedömt hur ofta det förekommit politiska kommentarer i officiella pressmeddelanden.

Men Åsa Kullgren (S), landstingsstyrelsens ordförande tillbakavisar kritiken.

-- Jag känner inte igen mig i det misstänkliggörandet som moderaterna försöker göra gentemot vår informationsavdelning. De jobbar, som jag upplever det, ytterst professionellt och sakligt med den information som man bedömer behöver komma ut till medborgare och väljare. Det informationsavdelningen har som uppgift är att informera om beslut som har relevans för våra medborgare och i samband med det så fattas en del politiska beslut som också så klart ska informeras. Jag ser inte något konstigt i det här.

Fråga