Eskilstuna

Sekretessuppgifter låg i öppen pärm

Utredningsenheten för barn och ungdomar på Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen i Eskilstuna anmäls, enligt Lex Sarah. Anledningen är bland annat att sekretessbelagda uppgifter om en omhändertagen flicka fanns i en pärm med enhetens övriga ärenden, bland annat uppgifter om hennes hemliga boende.

Flickan blev omhändertagen i januari förra året efter misstänkt barnmisshandel och hon är utsatt för dödshot av sin familj och en familjehemssekreterare och en jourhemshandläggare anmäler sin egen verksamhet eftersom det under en längre tid varit oklart hur och av vem hon ska tas om hand.

Sedan mars förra året har familjehemssekreterare och jourhemshandläggare fått många och oklara besked om vad som ska ske med flickan som är i behov av en trygg och stabil tillvaro som är förutsägbar och nödvändig för hennes väldbefinnande, enligt anmälan.

Flickan har omplacerats ett flertal gånger och det är ännu (6 mars, red. anm.) oklart vad som ska hända kring flickan som nu bor i en familj som inte är utredd. Är detta förenligt med barns hälsa?, frågar sig anmälarna på placeringsgruppen.

Den 20 mars togs de sekretessbelagda handlingarna i pärmen bort så att ingen obehörig riskerar att komma åt uppgifterna.