Polisens nya organisation

Länspolismästaren inte orolig

1:34 min

Länspolismästaren i Sörmland, Mats Kirestam är inte orolig för resultatet av den stora omorganisationen inom polisen, men tror att den under förändringens gång kan möta svårigheter.

– Det blir en stor utmaning att kunna hålla ångan uppe och kunna driva det här ända in i kaklet samtidigt som den här organisationen ska jobba parallellt.

För två år sedan tillsatte regeringen en utredning för att se över hur man skulle kunna effektivisera polisens organisation. För några dagar sedan presenterades förslaget om en ny organisation. Förslaget innebär i stort att landets idag 21 polismyndigheter upphör och att det istället bildas en enda rikstäckande polismyndighet.

Nu ska förslaget ut på remiss och om regeringen fattar beslut om att omorganiseringen ska genomföras så ska den vara sjösatt i januari 2015.

Enligt förslaget ska vissa delar centraliseras, såsom specialdelar inom verksamheten, tillexempel ekonomi, IT och personalfrågor. Men förslaget lyfter också fram att man ska stärka den lokala förankringen i arbetet.

– Som medborgare kommer det förmodligen inte innebära några förändringar. Det kommer förmodligen finns polisverksamhet på alla orter som idag.

För allmänheten innebär alltså förlaget inga större förändringar och det kommer att finnas poliser på plats på samma ställen som idag.

Men om förslaget går igenom ska det gå fort och det är där den stora utmaningen ligger, enligt Mats Kirestam.

– Ett stort hinder för att hålla effektiviteten är oron som drabbar alla i en organisation. Det kan göra att effektiviteten går ner. Det viktiga är ju att man så snart som möjligt får svar på så många frågor man kan, men exakt hur det ser ut är för tidigt att säga än.

Martin Ulvenhag, vice ordförande på Polisförbundet i Sörmland, har tidigare sagt att lokalkännedomen kan bli sämre om länskommunikationen centraliseras vilket kan leda till att det tar längre tid för polsien att komma till en brottsplats.

Reporter Lisa Wadin

lisa.wadin@sverigesradio.se