Sörmland

Sörmlandsidrotten ska bli mera jämlik

1:39 min

Sörmlandsidrotten ska nu ta frågor kring diskriminering på allvar. Därför har man tillsammans med idrottsförbunden från granndistrikten sökt ett projekt genom Europeiska socialfonden, Inkludera mera.

Under två år ska det ske en kompetensutveckling inom likabehandlingsfrågor och jämställdhet. Syftet med projektet är att uppnå ett arbetsklimat som gör att alla kan delta utifrån sina individuella förutsättningar.

– Jag vill inte delta i miljöer där alla är lika. Där det bara är män eller där alla har svenska härkomst. Det är blandningen som är attraktiv, säger Leif Thorstenson som är chef för politik och samhälle på Sörmlandsidrotten.

Därför valde Sörmlandsidrotten att söka pengar av Europeiska socialfonden för att göra en kartläggning av hur det ser ut på arbetsplatsen idag. De som deltar i projektet är:

Idrottsförbunden och Sisu Idrottsutbildarna i Örebro, Uppland, Sörmland, Västmanland och Östergötland samt Södermanlands Handikappidrottsförbund. Tanken är att man ska även ta fram en likabehandlingsplan och utbilda personalen i diskriminering, enligt Love Swartz som är projektledare för projektet Inkludera mera.

– Vi har inte kartlagt löneskillnader, vi har inte kartlagt hur man upplever informationsspridning, eller om man jobbar deltid och så vidare. Så det finns viktiga frågor att ta tag i där vi vill vara starka och ligga i framkant, snarare än att vi ska säga att det är ett problem idag, säger han.

Men hur kommer det sig att ni inte har så många personer med utländsk bakgrund?

Sverige har sedan länge det traditionella idrottslivet med föreningar. Och det kanske är vi som har haft svårt att visa att vi är till för alla och välkomna alla och förstå att alla har olika förutsättningar, säger Lova Swartz.

Jämnställdhet är även en fråga som Sörmlands idrotten nu ska ta på allvar och därför driven man ett annat projekt som heter tänkt jämt som  Finansierat av Allmänna Arvsfonden. Tanken är att 20 föreningar i Sörmland ska ta fram en jämställdhetspolicy.

– Fler män sitter på ledande poster och det är svårt för unga att ta sig in, säger Love Swartz.

Hur kommer det sig?

– Det är väl en tradition som hänger kvar, svarar han.