Katrineholm

Bredbandssatsning på landsbygden

Katrineholms kommun gör tillsammans med Norrköping och Finspångs kommuner en gemensam satsning med fiberbaserat bredbandsnät. Målet är att underlätta för hushåll och företagare och ge samma förutsättningar oavsett i vilken kommun de finns.

Det handlar om ett 12 mil långt ortsammanbindande bredbandsnät. Det uppger Katrineholms kommun.

Totalt satsas 30 miljoner kronor i projektet, som finansieras av Post- och telestyrelsen, EU:s strukturfonder och kommunerna.

Sträckan börjar sydväst om Norrköping och går via Eksund - Klinga - Kimstad - Skärblacka - Vånga - Falla - Finspång - Vistinge - Rejmyre - Toltorp - Tisnarebaden - Forssa - Djulökvarn söder om Katrineholm.