Mdh får kritik efter anmälan från studenter

Högskoleverket riktar kritik mot Mälardalens högskola efter att två studenter i en anmälan ifrågasatt hur de blivit behandlade av högskolan i samband med handledning och examination av en C-uppsats. Högskolan får också kritik för att sättet att examinera studenterna på strider mot reglerna.

Enligt studenterna blev de felaktigt beskyllda för fusk. Senare underkändes också deras uppsatser och då med motiveringen att de inte höll sig inom rätt ämnesområde, något som studenterna ifrågasatte.

Högskoleverket kritiserar nu Mälardalens högskola, bland annat för att inte snabbt nog informerat studenterna om att disciplinnämnden avslagit anklagan om fusk och att för att den haft rutiner för handledning som saknat stöd i någon kursplan.

När Högskoleverket granskade hanteringen av fallet kom det också fram till att det saknats kursplaner för den aktuella utbildningen och att examinatorn sannolikt inte ens läst studenternas uppsats. Enligt Högskoleverket har Mälardalens högskola i det här sammanhanget brutit mot högskoleförordningen.