Stängt forum orsakar debatt på SSAB

Det har blossat upp en strid på SSAB mellan företagsledningen och facket. Det började förra tisdagen när facket publicerade en lista med ärenden som inte hade blivit avgjorda, på metalls hemsida på Intranätet.

Det var ärenden som bland annat handlade om högre lön och flextid. När företagsledningen såg detta stängde de ned hemsidan. 

– Intranätet är en informationskanal och det här var en partsinlaga under pågående förhandlingar, så det var ju väldigt extremt. Man har inte gjort något sådant tidigare och vet om att det inte är det som Intranätet ska användas till, säger Arja Ruolamo Rask, förhandlingschef på SSAB.

– De påstår nu att vi är överens om att Intranätet inte får användas för partsinlagor men min uppfattning är att det är ett forum för information och här var det ett läge när vi ville informera inför medlemsmötet. Jag förstår om företaget sätter stopp för kränkande frågeställningar eller partipolitiska ställningstaganden men om vi som facklig organisation inte ska få framföra våra åsikter, det har jag svårt att acceptera, säger Lena Fornstedt, ordförande i Järnbruksklubben på SSAB.