Sörmland

Kommunhemsidor saknar lättläst information

1:43 min

De sörmlänska kommunerna får kritik av Centrum för lättläst för bristen på information på lättläst svenska.

Ulla Bohmans, chef för lättläst-tjänsten på den statliga Stiftelsen Centrum för lättläst, allmäna betyg för de sörmlänska kommunernas hemsidor är att det kunde se mycket bättre ut.

– Av de kommunerna som finns i Sörmland är det få som har information på lättläst svenska över huvud taget och när man kommer in på deras första sida är det oerhört rörigt, säger Ulla Bohman.

Hon menar att det viktigaste för att en svag läsare ska kunna ta till sig information på webben är att hemsidan har en enkel struktur och att första sidan inte innehåller för mycket information, så att även den som inte klarar av att skumma igenom informationen relativt snabbt ska kunna hitta det den letar efter. Bäst betyg ger hon Gnesta, som för ett par veckor sen lanserade lättlästa sidor med information samlade under en särskild flik på första sidan.

I Eskilstuna och Nyköpings kommuner har man istället för lättlästa sidor valt att försöka göra hela hemsidorna så enkla och tydliga som möjligt, vilket Ulla Bohman tycker är bra men inte tillräckligt.

– Jag tycker det är jättebra när man kan jobba så mycket med den vanliga webbplatsen, så att den är så enkel och tydlig så att även många svaga läsare kan hantera det, säger Ulla Bohman

– Men det finns personer som behöver något som är ännu enklare, och de har också rätt att få tillgång till information.

Palaemona Mörner, kommunikationschef på Nyköpings kommun håller inte med Ulla Bohman. När de utformat sin hemsida har de haft hjälp av ett privat konsultbolag som tvärtemot Centrum för Lättläst har avrått från att skapa särskilda avdelningar med lättläst information.

– Jag tycker att vi är så pass bra som vi kan vara på det. Vi har pratat mycket med Funka och tittat mycket på forskning på området. Med en egen flik för lättläst information skapar man som en slags webb i webben och om man då länkar vidare till annan information på den vanliga webben, blir det väldigt förvirrande för den som är där, säger Palaemona Mörner.