Särbehandling ska ge fler nya svenskar

Eskilstuna kommun som arbetsgivare bör införa positiv särbehandling av nya svenskar när man anställer personal, det föreslår tre folkpartister i en motion till kommunfullmäktige.

Anledningen är att de tre folkpartisterna anser att de nya svenskarna inte finns representerade i de kommunala förvaltningarna i den utsträckning de borde och att positiv särbehandling kan ändra på det.