Katrineholm i botten när skolkommunerna rankas

Katrineholm hamnade i botten när lärarförbundet undersökte vilka som var de bästa skolkommunerna i landet - av 290 kommuner hamnade Katrineholm på 252:a plats.

– Vi tycker inte att en skolkommun som Katrineholm ska finnas så här långt ner, det är mycket bekymmersamt, säger Eino Evald, Lärarförbundet i Katrineholm.

Lärarförbundets undersökning bygger på statistik, till exempel på lärartäthet, resurser till undervisning, sjukskrivningar bland personalen, betygsresultat och andelen utbildade lärare.

– Vi måste ha tillräckliga resurser till utbildningen vilket vi inte har idag. Lärarna gör ett bra jobb med tanke på de resurser vi har idag men resultatet skulle bli ännu mycket bättre om vi hade en resurs som nationellt sett låg på en högre niva, säger Eino Evald.

Lärarförbundet har skrivit till Katrineholm kommunledning och undrar hur man ser i budgeten att politikerna har satsat på prioriterade områdena vård skola och omsorg. Katrineholm kallar sig en skolkommun och då är det viktig att man är tydlig skriver lärarförbundet.

– Jag tycker att politikerna ska ta det här på allvar och diskutera den här undersökningen och vad vi kan göra för att ändra på det här resultatet, säger Eino Evald.