Sörmland

Längre liv kräver mer arbete

Pensionssystemet kan förbättras om det anpassas till det faktum att vi lever längre. Det skriver landshövding i Sörmland Bo Könberg, som ledde arbetet med pensionsreformen på 90-talet, på DN debatt i dag.

Han menar att det behövs att vi arbetar längre och att vi börjar arbeta i en tidigare ålder än vad många gör idag.

På så sätt skulle vi klara utgifterna för sjukvård och äldreomsorg de kommande 30 åren, enligt Bo Könberg.